Rugholm Vejlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Nyeste billeder

Billeder fra området
 

December 2021.
Den 20. blev de hullede veje igen fyldt op med asfaltgranulat.
Da det en uges tid senere regnede en hel del, genopstod mange af hullerne igen.

Oktober 2021.
Der har været meget højvandet, hvilket har bevirket at der er gnavet et stykke af klitten.

2021.
Den 19 juni fik vi vejene renoveret af Lendum Entreprenør & Kloak.
Det blev udført anderledes end det plejer.
Hullerne blev først fyldt med granulat og derefter udjævnet.
Herefter blev granulaten stampet sammen med en vibrator.
Indtil videre har det virket godt.

Vinteren 2021. Den 14. februar.
Temperaturen har længe ligget under frysepunktet. Der er utroligt mange fugle tilstede.
Klart vejr, svag vind og let frost.

Januar 2021.
Klitterne er blevet kraftigt spist af havet.
Der er opstået stejle skrænter i flere etager.

Foeåret 2020.
I år har vi fået vores veje renoveret af Lendum Entreprenør & Kloak ved Jacob Nielsen.
Fotograf 1. billede: Mogens H. Christensen.
Fotograf 2. og 3. billede: Leo Zimmermann.

==============================================================

Torsdag den 16 april 2020.
Grethe og Mogens fra Rugholm 4, havde inviteret alle grundejerne til fællessang i vejkrydset Rugholm, Klitmarken og Sennepsmarken.
Vi skulle på den vis fejre Dronningen Margrethes 80 års fødselsdag.
Der var fremmødt ca. 30 personer, som sang efter et udleveret ark med div. sange påtrykt.
Til sidst blev der uddelt en snaps, som vi benyttede til en skål for dronningen.
Det var et hyggeligt møde med høj sol.

Mandag den 7. januar 2019.
Del af bestyrelsen foretog udfyldning af huller med asfaltgranulat.

2. januar 2019.  
Nytårsstormen udrettede nogle skader på Rugholmen.         

4. Januar 2018.  
En del af bestyrelsen, samt flere grundejere, hjalp til med at fylde asfaltgranulat i de opståede vejhuller.

23. november 2016.

Efterhånden er græsrabatten i svinget fra Rugholm til Sennepsmarken blevet mindre og mindre.
For at beskytte svinget mod bilernes opkørsel, er der blevet anbragt rødhvide stolper med refleksbånd.
Det ene billede viser Niels Johansen, der er igang med boremaskinen. Det andet billede viser det færdige arbejde.
Da der om vinteren til tider ligger en stor snedrive, er stolperne anbragt i en højde, så de forhåbentlig kan ses.
Stolperne måtte ikke komme længere ned, da der ligger en vandledning lige i nærheden.

Juli 2016.
Stenrevet ved udløbet af Rugholm Å er kendt som et godt fiskested for lystfiskere.
Det er lovligt at fiske her, selv om det er tæt ved å udløbet.

Der bliver lagt asfaltgranulat i kanten af den nye belægning.

Mandag den 9 maj 2016.
Asfaltering af vejstykket mellem Nørtvedvej og Sennepsmarken.

Lørdag den 26. marts
Bestyrelsen har igen i år været ud for at fylde grus i vejhullerne.     


Juni 2015.
Hvis man går tur på stranden ved Rugholm Å, kan man blive mødt af en meget sur Terne. Hvis man kommer tæt på dens rede, bliver man angrebet fra luften.
Der ligger 2 æg i reden, som den ruger på, hvis den ikke bliver generet.
Juli 2015.
De 2 æg blev udruget. Billedet viser den en af de næsten flyvefærdige unger sammen med en af forældrene.       

Natten mellem den 10. og 11. januar drog stormen "Egon" over området.
Vandstanden ved havet blev forhøjet, men til alt held var der fralandsvind, så der blev ikke gnavet noget af klitterne. Men Rugholm´s udløb blev tilsandet. Det bevirkede, at arealerne i området blev oversvømmet. Der væltede nogle træer, og en carport blev beskadiget.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu