Rugholm Vejlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde hos Hanne Lundholm, Stationsvej 11, Strandby
Fredag den 3. april 2020 kl. 10.00.

Mødet blev aflyst og ændret til et udendørs møde hos
Niels Ove Winther, Rapsmarken 14.
Fredag den 17. april 2020 kl. 10.00.

Dagsorden

1.   Godkendelse af dagsorden

2.   Godkendelse af referat af 13. februar 2020

3.   Vejenes tilstand
      Grøfter
      Dræn
      Drøftelse af tilbud, der medtages på mødet

4.  Generalforsamling 2. pinsedag den 1. juni 2020
     Hvor skal den holdes
     Forslag til dagsorden, hvem er på valg
     Dirigent
     Økonomi
     Indkaldelse
     Beretning

5.  Næste møde

6.  Eventuelt

=================================================================Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 13. februar 2020 kl. 15.00.
Mødet afholdes hos Bo Kier-Hansen, Koktvedved  45 3tv.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 31. august 2019.

p. 3. Vejenes tilstand, grøfter og dræn.

p. 4. Opfølgning af etablering af trafikspejl.

p. 5. Økonomi. Evt. budget for 2020.

p. 6. Næste møde.

p. 7. Eventuelt.


============================================================

Bestyrelsesmøde hos Mogens Christensen, Klitmarken 1,
Torsdag den 8. august 2019 kl. 17.00.


Dagsorden

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra 23. april 2019.

p. 3. Vejenes tilstand incl. grøfter.

p. 4. Opfølgning på pkt. 5 fra generalforsamlingen, vedr. ændring af               
        Vejlaug til Grundejerforening.

p. 5. Evt.


================================================================


Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tirsdag den 23. april 2019 kl. 14.00.
Mødet afholdes hos Preben Koefoed, Sennepsmarken 24.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. marts 2019.

p. 3. Forberedelse af generalforsamling 2. pinsedag den 10. juni 2019.
       Dagsorden
       Indkaldelse
       Økonomi
       Adresselister
       Hvem gør hvad ?

p. 4. Tilbud på renovering af vores veje

p. 5. Eventuelt

========================================================


Bestyrelsesmøde hos Niels Ove Winther, Sankelmarksvej 16,
Frederikshavn
Fredag den 8. marts 2019 kl. 14.00.

Dagsorden

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra 4. januar 2019.
       
p. 3. Generalforsamling 2.pinsedag 10. juni 2019.

p. 4. Vejenes tilstand.

p. 5. Eventuelt.

Vel mødt.


NB. Næste bestyrelsesmøde 2. påskedag et eller andet sted i Brattten.


==========================================================

Bestyrelsesmøde hos Bo Kier-Hansen, Koktvedvej 45, 3. sal. tv.
Frederikshavn
Fredag den 4. januar 2019 kl. 14.00.

Dagsorden

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra 26/10.
       
p. 3. Vejenes tilstand i området..

p. 4. Skrivelse til Fr.havn kommune vedr. kryds Nørtvedvej / Nørgårdsvej  

p. 5. Økonomi.

p. 6. Evt.

=============================================================


Indkaldelse til bestyrelsesmøde, fredag den 26. okt. 2018 kl. 14.00. Mødet afholdes hos Hanne Lundholm, Stationsvej 11.


Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Pkt. 3. Vejenes tilstand i vores område.

Pkt. 4. Grøfterne:
Skal der ske oprensning?
Skal der beskæres?

Pkt. 5. Økonomi.

Pkt. 6. Eventuelt.

=================================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde.

Rugholm Vejlaug.
  
Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 21. august, kl. 16.00. Mødet afholdes hos Mogens H. Christensen. Klitmarken 1.

Dagsorden:  
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
3) Vejenes tilstand i området
4) Grøfterne
    a: Oprensning
    b: Beskæring af kanter
5) Status, økonomi
6) Evt.

=================================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. april. 2018 kl. 9.00.
Mødet afholdes hos Preben Koefoed, Sennepsmarken 24.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 16. februar 2018.

p. 3. Mobile bump og vores veje i området.
       Spørgsmål om yderligere asfaltering

p. 4. Grøfterne i området.
       Spørgsmål fra Bratten Grundejerforening

p. 5. Skrivelse fra ejerne af Rugholm 31.
       Generende container

p. 6. Generalforsamling 2. pinsedag den 21. maj
       Ordstyrer
       Dagsorden
       Indkaldelse
       Beretning
       Sted
       Eventuelt.

p. 7. Eventuelt.

==========================================================
Indkaldelse til bestyrelsesmøde, fredag den 16. feb. 2018 kl. 14.00.
Mødet afholdes hos Hanne Lundholm, Stationsvej 11.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. september 2017.

p. 3. Bestyrelsesansvarsforsikring.

p. 4. Mobile bump.

p. 5. Vejsituationen i området

p. 6. Grøfterne i vejlaugets område.

p. 7. Status på økonomi/budget

p. 9. Eventuelt.

===============================================================


Indkaldelse til bestyrelsesmøde, fredag den 8. sep. 2017 kl. 17.00.
Mødet afholdes hos Mogens H. Christensen, Klitmarken 1.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

p. 3. Bestyrelsesansvarsforsikring.

p. 4. Mobile bump.

p. 5. Vejsituationen i området

p. 6. Nabohjælp.

p. 7. Evt.


Det forventes, at vi er færdige med mødet senest kl. 18.30.


===============================================================


Indkaldelse til bestyrelsesmøde, mandag den 24. juli 2017 kl. 10.00.
Mødet afholdes hos Mogens H. Christensen, Marinus Bødkers Vej 9.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

p. 3. Manglende kontingent indbetaling.

p. 4. Nabohjælp i området.

p. 5. Evt.

=================================================================


Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 12. april 2017 kl. 14.30.
Mødet afholdes hos Hanne Lundholm, Sennepsmarken 6.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

p. 3. Nyt fra formanden:
   
   
a) Indhentede priser på vejfyld.

   b) Valg af entreprenør til udlægning af vejfyld.

   c) Skal vejkryds asfalteres?

   d) Tid for reparation af vejhuller.


p.4.  Planlægning af generalforsamling:

  
a) Hvor skal den afholdes.

   b) Ordstyrer.

   c) Dagsorden til generalforsamlingen.

   e) Indkaldelse.

  
f) Formandens beretning.

p.5. Nedgravning af hjørne stolper.

p.6. Evt.

==============================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 16. februar 2017 kl. 10.00.
Mødet afholdes hos Hanne Lundholm, Sennepsmarken 6.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

p. 3. Vejenes tilstand.

p. 4. Regnskab og budget

p. 5. Beskyttelse af vejhjørner.

p. 6. Næste bestyrelsesmøde.

p. 7. Evt.

==============================================================  
Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tirsdag den 19. juli 2016 kl. 18.00.
Mødet afholdes hos Hanne Lundholm, Sennepsmarken 6.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

p. 3. Anbringelse af sten til beskyttelse af vejhjørner.

p. 4. Godkendelse af brev til grundejere.
       Angående problemer med: Affald, hybenroser og hastighed.

p. 5. Svinget ved krydset Rugholm / Nørtvedvej.

p. 6. Evt.


=====================================================
Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 28. april 2016 kl. 10.30.
Mødet afholdes hos Hanne Lundholm Sennepsmarken 6.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 21. marts 2016.

p. 3. Drøftelse af muligheder for asfaltering af et stykke af Rugholm.

p. 4. Skal bestyrelsen tage beslutning eller skal det på dagsorden til
       generalforsamlingen?

p. 5. Opdatering af hjemmesiden.

p. 6. Eventuelt.


========================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, mandag den 21. marts 2016 kl. 10.00.
Mødet afholdes hos Hanne Lundholm Sennepsmarken 6.


Forberedelse af generalforsamlingen.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 2. september 2016.

p. 3. Orientering ved formanden.

p. 4. Økonomi. Evt. manglende indbetalinger

p. 5. Status af grøfter og vejenes tilstand og forårsrenovering.

p. 6. Henvendelse fra grundejere.

p. 7. Planlægning af generalforsamling.

p. 8. Hvem ordner vejene i år?

p. 9. Eventuelt.


=====================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 2. september 2015.
Mødet afholdes hos Hanne Lundholm, Sennepsmarken 6. kl. 15.30.
Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

p. 3. Økonomi. Evt. manglende indbetalinger.

p. 4. Forslag om sprøjtning af vejene mod støv.

p. 5. Nyt om stiforbindelserne mellem Sennepsmarken / Nørtvedvej
        og Sennepsmarken / Rapsmarken.

p. 6. Eventuelt.

================================================================
Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 20. maj 2015.
Mødet afholdes hos Hanne Lundholm, Sennepsmarken 6. kl. 14.00.
Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 1. april 2015.

p. 3. Orientering ved formanden.

p. 4. Økonomi.

p. 5. Stillingtagen til asfaltering af hjørnet Nørtvedvej / Rugholmen.

p. 6. Stillingtagen til muld på stiforbindelserne Sennepsmarken/Nørtvedvej
        og Sennepsmarken/Rapsmarken.

p. 7. Eventuelt.

==============================================================


Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 1. april 2015.
Mødet afholdes hos Niels Ove Winther, Rapsmarken 14. kl. 17.00.


Forberedelse af generalforsamlingen.


Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden.

p. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 12. februar 2015.

p. 3. Orientering ved formanden.

p. 4. Status af grøfter og vejenes tilstand, skiltning og forårsrenovering.

p. 5. Henvendelse fra grundejere.

p. 6. Planlægning af generalforsamling.

p. 7. Entreprenør til vejrenovering.

p. 8. Eventuelt.____________________________________________________________

Bestyrelsesmøde den 12. februar 2015 kl. 10.00 Sennepsmarken 6.
Dagsorden:

p. 1. Godkendelse af dagsorden

p. 2. Referat fra sidste møde i den tidligere bestyrelse, 16. maj 2014

p. 3. Orientering ved formanden.

p. 4. Økonomi.

p. 5. hjemmesiden.

p. 6. drøftelse af grøfter og vejenes tilstand, herunder den kommende forårsrenovering.

p. 7. planlægning af forberedelse til generalforsamling.

p. 8. Eventuelt.


____________________________________________________________   
                                                                                                       Strandby, den15.4.2014

Dagsorden til møde fredag den 16.05.2014 kl. 16.oo, Sennepsmarken 24, Bratten.


p. 1 Godkendelse af dagsorden.

p. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde den 28.02.13

p. 3 Orientering ved Formanden.
      Drøftelse af tilbud fra Bangsminde vedrørende renovering af vejene.
      Forespørgsel fra ” Glade venner af Bratten” vedrørende udsendelse af       sommerprogram.
      Er det noget med en Hjertestarter i området?
      Pris på etablering af grøft mod åen ca. 3.500 kr.

p. 4 Økonomi v. Ilse Madsen. Er sidste restancer indbetalt?

p. 5 Nyt om hjemmesiden. Forslag til mere indhold. (fiskeparken ved Lerbæk)

p.6 Generalforsamling – Godkendelse af indkaldelse og Dagsorden.

p. 7 Ændring i vedtægterne vedr. indkaldelse til generalforsamling.

p. 8 Eventuelt.

HL.

______________________________________________________________


                                                                  Strandby, den 25.02.2014

Dagsorden til møde den 28.02.2014 kl. 10.oo, Sennepsmarken 6, Bratten.

Mødet starter med kaffe og rundstykker.

p. 1 Godkendelse af dagsorden.

p. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde den 9.7.13

p. 3 Orientering ved Formanden.
      Herunder drøftelse af kommende leverandør af astfaldtgranulat.

p. 4 Økonomi v. Ilse Madsen.

p. 5 Er der nyt om hjemmesiden?

p.6 Forberedelse til generalforsamlingen – hvornår?

p. 7 Eventuelt._________________________________________________________________


                                                                                                    
  Strandby, den 9.7.13


Bestyrelsesmøde mandag d. 9.7.13 kl. 18.30
v. Hanne, Sennepsmarken 6, Bratten.Mødets hovedindhold:

1. Det fortsatte arbejde med hjemmesiden.
2. Der skal tages stilling til indhold og annoncering.
Hvilke annoncer er relevante for Vejlauget´s hjemmeside?
Hvor meget fra Bestyrelsens arbejde skal være med på hjemmesiden
Såfremt den er offentlig og ikke kun for beboere i området.
3. Orientering ved formanden vedr. træer m.v. på Nørtvedvej
4. Eventuelt.

Derefter er der sommerferie i Vejlauget.


Mvh. Hanne
____________________________________________________________________


Dagsorden til Bestyrelsesmøde den 15.3.2013 kl. 15.00 v. Hanne.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra d. 2. nov. 2012
3. Orientering fra formanden
4. Økonomi v. Ilse.
5. Kommende vejopretning.
6. Husnummerskilte ved stikvejene. HL har rykket Morten Mendrup d. 12.3.13
7. Henvendelser fra grundejere.
8. Forberedelse af Generalforsamlingen:
Hvor skal det holdes?
Ordstyrer?
Hvem stiller op?
Hanne, Bo og Niels Ove er på valg.
Suppleanter?
Revisor og suppleant for denne?
9. Eventuelt.

Har nogen ekstra til dagsordenen tager vi det med.


Mvh. Hanne Lundholm


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu