Rugholm Vejlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Afvanding af området

Grøfter

Kort over området der viser grøfter og drænrør.

13. januar 2018.
Grøften fra Rapsmarken 14 over til Rugholmå er blevet opgravet. Det skyldes, at vandet stod meget højt på Sennepsmarken 11.
Vandet stod højt under terassen og var ved at løbe ind i huset. Derfor bekostede den nye ejer en opgravning af grøften, samt et dræn fra grunden over i grøften.

Lørdag den 28. februar 2015 blev grøfterne besigtiget.
Billederne viser vandstanden på områderne, så den kan sammenlignes.

Forbindelsen mellem Sennepsmarken og Rapsmarken ligger på et af de laveste niveauer i området.
Området bliver afvandet af drænrør, der bliver ført til grøften, der starter fra Rapsmarken 14 og derfra videre til Rugholm Å.
Det første billede viser vandniveauet på forbindelsesvejen. Når det regner meget, står vandet 5 til 10 cm over området.
Det andet billede viser, at grøften, der fører vandet videre til åen, er helt fuld.
Det næste billede viser, at grøften ender i et rør på ca. 50 cm i diameter, der i den anden ende er ført til åen.
I øjeblikket ligger der 15-20 cm sand i bunden af røret. Hvis det bliver fjernet vil vandniveauet allerede falde tilsvarende i området.  

Det første billede viser udløbet til åen. Det er ikke meget vand, der løber ud. På daværende tidspunkt var bunden af røret ca. 5-10 cm over vandnivauet i åen.
Det midterste billede viser en vandsstandsmåler. Den viser at vandniveauet er 30 cm. over normalen. Hvis røret bliver sænket med ca. 30 cm. vil vandniveauet i området falde mindst tilsvarende ved normal vandstand i åen. Det skal dog bemærkes, at vandstanden i havet har en vis betydning. Ved ekstrem højvande vil udledningen blive begrænset.
På daværende tidspunkt var havets niveau ca. 25 cm. under normalen.
Det sidste billede viser grøften fra Sennepsmarken 27, der løber ud i åen.
Den kan med fordel graves dybere, og måske rørføres det sidste stykke. Herved undgår man at oprense grøften, hver gang der har kørt gravemaskiner over den, ved oprensningen af åen.   

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu