Rugholm Vejlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Informationer: Vendepladser, Hjertestarter, m.m.

Information til grundejere

                                                                                                       Strandby den 25. oktober 2023

Tilkørselsforhold ved afhentning af affald

Kære alle,

Flere har modtaget skrivelse fra Frederikshavn Kommune ang. krav om vendeplader i
forbindelse med afhentning af affald. Vi har også hørt fra flere af jer, der stiller spørgsmål
til hvordan I skal forholde jer til dette, derfor sender vi denne skrivelse.

Det forholder sig således at kommunen har overtaget renovationskørslen i hele
kommunen, derfor er de nye krav gældende for alle i kommunen.

Kravet er at renovationsbilerne skal kunne vende for enden af vores veje, da de jf.
trafiksikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold, ikke må bakke i længere strækninger.

De krav, der stilles til vendepladserne, er skitseret i den omdelte pjece, men der er andre
løsninger.

Ifølge Matrikel-kortet er der afsat vendeplader for enden af alle blinde veje, det er muligt, de ikke er
synlige pga. vegetation, som så skal fjernes.

Hvis grundejerne giver tilladelse til, at renovationsbilerne må anvende indkørslerne, til at indgå i
vendingen, kan dette også være en løsning, tilladelsen skal gives til forvaltningen og ikke til
vognmanden.

Vendepladserne må ikke være et blødt underlag, belægningen skal være et mere stabilt fx et
gruslag, der forhindrer renovationsbilernes trækkende hjul i at sætte sig fast.

Da der er tale om et samlet kommunalt regulativ og man er underlagt regeringens dekret om
indsamling, er der ikke så meget andet at gøre, end at finde den løsning, der er bedst.

Vælger man ikke at finde en løsning eller at deltage i ordningen om afhentning af affald, vil jeres
affald ikke blive afhentet efter den dato kommunen har noteret i deres skrivelse.

Der vil være mulighed for, at mødes/drøfte med Forsyningen fredag den 3. november 2023
imellem kl. 09.00 – 10.00. Forsyningen og skraldebilen vil være til stede på de 3 stikveje på
Sennepsmarken det drejer sig om.
Der er fundet en løsning på de øvrige stikveje.

Rugholm Vejlaug kan ikke gå yderligere ind i sagen, men kun anbefale, at man løser denne
udfordring i samarbejde med naboer og genboer på de enkelte stikveje.


På bestyrelsens vegne.

Jan Højmark
Formand
Privat mobil 40 86 21 00

==========================================================================

Hjertestarter.

Hvor findes den nærmeste hjertestarter?
I vores område under Rugholm vejlaug er der ingen hjertestartere.
Vi har flere gange søgt hos Trygfonden, men det er endnu ikke lykkedes at få fat i en.
Den nærmeste findes på Strandvejen 123.
Det er ca.100m fra broen over Rugholm å ind mod Strandby.
Den er anbragt i carporten.
Man kan ikke køre i bil helt hen til starteren, men man kan køre hen til åen og løbe det sidste stykke.
Hvis man tager en cykel, kan der køres hele vejen.
Der findes også en hjertestarter ved Bratten købmandsforretning på Brattenvej.
Den er anbragt til højre for indgangsdøren.


=========================================================================

            DER BLIVER KØRT ALT FOR HURTIGT PÅ VEJEN!

Sænk farten så det er sikkert at færdes langs vores veje!

Bevar vores veje, ved at køre langsommere.

Sikkerheden øges væsentligt ved lavere hastighed.

Der er utrolig mange børn på cykel og gående som forventer her er trygt at færdes.

På grusvejene er der en støvsky efter mange biler som kører usædvanlig hurtigt.

Gælder husejere såvel som lejere.

Vejlauget.Der bliver kørt usædvanlig hurtigt på stikvejene i området.


Sæt  en meddelelse op på opslagstavlen i sommerhuset om, at kørsel i området må ske med så en lav hastighed så det ikke er farligt for gående at færdes langs vejene.Flere grundejere har henvendt sig og spurgt, om der kan gøres noget for at begrænse Hybenroser.

Ved de grunde, hvor Hybenroserne vokser ud på stier og veje, er det grundejernes pligt at holde det inde. Kommunen kører i området, og vil være opmærksom på, at dette sker.

===========================================================================


                   Den vilde hybenrose skal udryddes

Naturstyrelsen vil have hjælp til at fjerne den upopulære plante

MARKFIRBENET, KLITROSEN og skotsk lostilk er bare nogle af de dyr og plantearter, som er i fare for at blive udryddet, hvis ikke danskerne får bugt med en plante, kun få opfatter som en plage.
Den vilde hybenrose – eller rynket rose, som den også kaldes – er en velduftende plante, som ser uskyldig ud med sine rynkede blade, de hvide eller violette roser og bærrene, der gør sig godt til både marmelader og desserter.
Men planten vokser hurtigt og danner tætte krat, hvor intet kan gro, og derfor blæser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse til kamp mod den genstridige plante.
- Hybenrosen har ingen naturlige fjender i den danske natur, og der er mange steder, hvor den overvokser det oprindelige planteliv. Det er frygteligt at se, siger Karsten Frisk, projektleder i Naturstyrelsen, til Bolius.
Hybenrosen findes landet over, men er i særdeleshed udbredt i naturarealerne langs den jyske vestkyst. Det er et område med mange sommerhuse, og derfor håber Karsten Frisk og Naturstyrelsen, at sommerhusejerne vil finde haveredskaberne frem og give et nap med i kampen.
- Du skal bruge en buskrydder. Slå hybenrosen helt ned, og hver gang den begynder at vokse, slår du den ned igen, f.eks. med en græsslåmaskine. Selv hvis den kun er 10 cm over jorden.
- Vær ihærdig, og så kan du have en forhåbning om, at du har udpint plantens rodnet efter 2 eller 3 år, forklarer Karsten Frisk. Projektlederen råder til at trække et gammelt gulvtæppe over stubbene, når du har slået planten ned. Læg nogle sten på tæppet, så det ikke blæser væk.
På den måde kvæler du planten ved at fratage den sin lyskilde. Uanset metode kan kampen tage flere år. Brug ikke pesticider.
I Thisted Kommune erfarer man, at hybenrosen ofte viser sig at være mere ihærdig end sommerhusejeren, og hvis planten først får lov at vokse, breder den sig hurtigt.
På bare et år kan den vokse en meter i diameter.
- Derfor siger vi, at sommerhusejere også kan benytte sig af pesticider. Det er ikke noget, vi normalt anbefaler, men jeg er bange for, at det er mere effektivt end at bruge en buskrydder, fortæller skov- og landskabsingeniør i Thisted Kommune, Kristian Rønnow Nielsen.
Men selvom de vilde hybenroser kan være svære at slippe af med, er det ikke en god idé at ty til pesticider, vurderer Bolius’ haveekspert, Jesper Carl Corfitzen.
Søg professionel hjælp.
Hvis du forgæves har forsøgt dig med buskrydder, græsslåmaskine og gulvtæppe, foreslår fageksperten, at du i stedet laver en aftale med en anlægsgartner om at få fjernet hybenrosen fra din grund. Det kan du f.eks. gøre, hvis du sammen med din grundejerforening beslutter, at I sammen vil bekæmpe den upopulære plante.
Når du skal erstatte hybenrosen, er det ifølge Jesper Carl Corfitzen en god idé at gennemlæse Naturstyrelsens liste over invasive plantearter i Danmark. På den måde undgår du andre planter, som kan udvikle sig til en trussel for områdets natur.
At hybenrosen er invasiv, betyder, at den ikke hører naturligt hjemme i Danmark, og at dens tilstedevæ- relse truer den danske naturs oprindelige arter. Hybenrosen kom til Danmark fra Asien i 1800-tallet og blev især i 1950’erne brugt til at skabe læ i f.eks. sommerhusområder.
Plant andre roser i haven.
Mens Naturstyrelsen foreslår, at du planter en hæk i stedet for hybenrosen, fortæller Bolius’ fagekspert, at du ikke behøver vinke helt farvel til roser i baghaven.
- Du kan f.eks. vælge imellem klitrosen, hansaland, Dagmar Hastrup og Louis Bugnet. Roser, som sagtens kan erstatte hybenrosen.
- Men kig dig omkring i den natur, du befinder dig i. Benyt de planter, som trives godt i området. På den jyske vestkyst, hvor jorden er meget sandet, er det for eksempel en dårlig idé med haveroser, som trives bedst i lerjord, siger Jesper Carl Corfitzen.

Citat fra Skagen Onsdag den 6. juli 2016


===========================================================================

Til opslagstavlen i sommerhuset.


DER BLIVER KØRT ALT FOR HURTIGT PÅ VEJEN!


Sænk farten så det er sikkert at færdes langs vores veje!

Bevar vores veje, ved at køre langsommere.

Sikkerheden øges væsentligt ved lavere hastighed.

Der er utrolig mange børn på cykel og gående som forventer her er trygt at færdes.

På grusvejene er der en støvsky efter mange biler som kører usædvanlig hurtigt.

Gælder husejere såvel som lejere.

Vejlauget.

========================================================

                                  Vigepligten på vores veje.


Skal der holdes tilbage både fra højre og venstre, når der køres ud på vejen "Rugholm"?

Ved at kontakte en kørerlærer fik vi følgende svar:
Hvis man kører fra en grusvej ud på en anden grusvej, skal der holdes tilbage fra højre. Selv om den ene er mere befærdet end den anden. Højre vigepligt.

Hvis man kører fra en grusvej ud på en asfalteret vej, skal der holdes tilbage fra både højre og venstre. Ubetinget vigepligt.


========================================================================

En grundejer gjorde os opmærksom på at Jyllands Posten den 25. maj havde haft en artikel om grundejerforeninger.
Følgende link viser artiklen.

____________________________________________________________________
11. maj 2015.

Henstilling:
Entreprenørfirmaet, der har nedgravet fibernettet langs vejene, anmoder grundejerne om at undgå kørsel på de renoverede og nysåede græsområder.


=================================================================Vigtig information!!!!

Bratten grundejerforening har den 1. september sendt  en opkrævning af kontingent for 2014 til mange grundejere i vores vejlaug. Man kan jo være medlem af begge foreninger uden problemer, men vi skal dog oplyse, at Bratten grundejerforening ikke har nogle beføjelser i det område, der vedrører beboere på Sennepsmarken, Rapsmarken og den sydvestlige del af Rugholm.
Bratten grundejerforening er blevet kontaktet. De beklager, og siger, at de er udsendt ved en fejl. Årsagen er, at de er gået over til et nyt indbetalingssystem. Kassereren har lovet at sende en besked til alle dem, opkrævningen er fejlsendt til. Det er dog ikke sket endnu.

Sidste nyt:
Den 20. oktober 2014 er der modtaget et brev fra Bratten grundejerforening, med en beklagelse for de gener opkrævningen har givet.

============================================================================

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu